Vodárna a okolí v letech 1877 až 1939
Objekt vodárny před rekonstrukcí
Jak probíhala rekonstrukce .....
Rekonstrukce venkovních prostor
Muzeum dnes ..